AM POR a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de Investiţii 2.1. destinată microintreprinderilor din zona urbană. Graţie acestui Ghid micii întreprinzători pot primi până la 200.000 de euro nerambursabili pentru implementarea propriilor proiecte. Ghidul  rămâne în consultare publică până la sfârşitul acestei luni, astfel ca în septembrie 2015 se vor putea depune primele proiecte.
Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro. Ajutorul acordat este de 100% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 200.000 euro.

Microintreprinderile trebuie să organizate ca:

 • societăţi cu răspundere limitată
 • societăţi cooperative

Condiţii de eligibilitate

 • Solicitantul trebuie să desfăşoare o activitate eligibilaă menţionată ca atare în Anexa 2 la Ghidul Solicitantului.
 • La momentul depunerii proiectului, activitatea eligibilă trebuie să fie deja autorizată la locul de implementare al proiectului (sediul social sau punctul de lucru). Nu are importanţă dacă activitatea pentru care se solicită finanţare este activitate principală sau secundară, atâta timp cât este menţionată în Actul constitutiv şi Certificatul constatator emis de Registrul Comerţului.
 • Programul Operaţional Regional finanţează o singură clasă CAEN.
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puţin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puţin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanţare.
 • Solicitantul şi reprezentantul legal nu se regăsesc iîn situaţiile de excludere menţionate în Ghidul General.
 • Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în mediul urban. În situaţia în care societatea are înregistrate mai multe puncte de lucru în regiuni de dezvoltare diferite, proiectul va fi depus în Regiunea în care este înregistrat punctul de lucru la care se va realiza implementarea.
 • În cazul în care se realizează construcţii, solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie.
 • În cazul proiectelor fără lucrări de construcţii, sunt acceptate, pe lângţ situaţiile menţionate la punctul anterior şi dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosinţă (comodat) sau contract de închiriere/locaţiune.
 • Dreptul de folosinţă trebuie dovedit pentru o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here